Wednesday, October 23, 2019

တစ္ၾကြင္း တနဂၤေႏြ


(၁)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ
  မူလ                                          သကၡတ္ၿဂိဳလ္
သက္
၁၅

၂၁

၂၉
၁၇

၄၆
၁၀

၅၆
၁၉

၇၅


သကၡတ္ေဗဒ လက္စြဲက်မ္းတြတ္နည္း။
ေန႔သားတစ္ဦးျခင္း၏သက္ေရာက္မ်ားကိုအနုစိတ္ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းေန႔သားမ်ား၏ မဟာဘုတ္ဆိုင္ရာအကြက္မ်ားရိွ အပူအေအး အေႏွးအျမန္ မ်ားကိုသက္ေရာက္နွင့္ျပန္လည္ညွိႏွိဳင္း ေဟာၾကားေသာစနစ္ကိုတင္ျပေရးသားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁) ၾကြင္း တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား၏ ျဂိဳလ္ေျပးလမ္းေၾကာင္း
====================================
တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္သက္က(၆)နွစ္ျဖစ္ပါတယ္
*()ၾကြင္း တနဂၤေႏြသည္ ဘဂၤအိမ္သေဘာအရ အပ်က္၊မတည္ၿငိမ္၊ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ား သေဘာနဲ႔ဒီ()ႏွစ္ ကိုျဖတ္သန္းမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒီ()နွစ္မွာ ဇာတာရွင္သည္ ကေလးတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ရဲ႕ ပရိယာယ္ျဖစ္တဲ့ အိုးအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ကိစၥေတြကို မိဘေတြေျပာင္းေရႊ႕တဲ့ေနရာေတြမွာ မိမိကလည္းလိုက္ေျပာင္းရတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္ ဒီေနရာမွာ အိုးအိမ္အပ်က္ျဖစ္တဲ့ျပည့္စံုျခင္းမရိွတဲ့အိမ္မ်ိဳးကိုဘဲေျပာင္ေရႊ႕ေနထိုင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ အိမ္ေထာင္အပ်က္ အုပ္စုပ်က္ ျဖစ္တဲ့အတြတ္ အမိအဖေဆြမ်ိဳးသားျခင္းမ်ားရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ကာလေတြကိုလည္းရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ မိဘေတြနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းေတြနဲ႔ မသင့္ျမတ္တဲ့ကာလေတြနဲ႔လည္းျဖတ္သန္းရတတ္ပါသည္။

* တနလၤာျဂိဳလ္(၁၅)ႏွစ္ျဖတ္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့အနည္းငယ္ရွဳပ္ေထြးစျပဳလာပါျပီ၊
တနဂၤေႏြ ၆ နွစ္ နဲ႔ တနလာၤၿဂိဳလ္ ၁၅ ေပါင္းလိုက္ရင္ (၂၁)ႏွစ္တာကာလက ပုတိ သေဘာနဲ႔ျဖတ္သန္းရမွာျဖစ္လို႔ အမိ၊အဖ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ဘက္ေဆြမ်ိဳးတြင္းမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြျဖစ္တတ္ပါသည္ မိမိေမြးနံတိုင္မွာ တနလၤာၿဂိဳလ္ အားေကာင္းတဲ့အတြတ္ ေငြေၾကးအရမ္းမခက္ခဲပါဘူး ဒါပင္မဲ့ ပုတိ သေဘာနဲ႔အညႊန္႔ၿဂိဳလ္သည္ ဆန္းက်င္တဲ့အတြတ္ အမိအဖေတြေငြရွာတဲ့အခါ ခက္ခဲပင္းပန္းတတ္ပါတယ္ ဇာတာရွင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ၁၆ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းေတြမွာ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားျခင္း၊အိမ္ေထာင္က်တတ္ျခင္း၊အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာမ်ားေပၚျခင္းေတြ ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါတယ္။

* အဂါၤၿဂိဳလ္ ()ႏွစ္တာကာလ (၂၁) နဲ႔ () ႏွစ္ၾကား (၂၉)ႏွစ္ကိုျဖတ္သန္းတဲ့အခါ အျပင္ရန္နဲ႔ျဖတ္သန္းရတတ္ပါတယ္ အျပင္ရန္အေနနဲ႔ အမွဳအခင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ မိမိကိုယ္တိုင္လည္းျဖစ္တတ္သလို အမိအဖေတြမွာလည္းၾကံဳတတ္ပါတယ္ ကိုယ္ကမိဘနဲ႔အတူေနျဖစ္ရင္ ပိုၿပီးတိုက္ဆိုင္လြယ္ပါတယ္
ခိုက္ရန္ေဒါသမွာ ေသြးခ်ည္ေသြးေပါက္၊ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား ရံုး၊ဂတ္ အမွဳအခင္းေတြလည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္၊အိမ္ေထာင္ရိွရင္ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ျပႆနာေတြလည္း မၾကာခနျဖစ္တတ္ၿပီး ကြဲလိုက္ေပါင္းလိုက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္ အဂၤါၿဂိဳလ္က သိုက္နယ္ေျမျဖစ္လို႔ ေငြေၾကးဥစၥာေတြျပည့္စံုတဲ့ကာလေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္

 * ဗုဒၶၶၵၶၶၶၶဟူးၿဂိဳလ္ မရဏကို အသက္ ၂၉ မွ ၄၆ ႏွစ္ ကာလကိုျဖတ္သန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္ အတြင္းရန္ကာလျဖစ္လို႔ အိမ္ေထာင္ကြဲ၊အုပ္စုကြဲျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔တတ္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ၄၆ ႏွစ္ မေက်ာ္ခင္ခြဲစိတ္ကုသမွဳေတြ ခံရတတ္ပါတယ္
         
 * ဗုဒၶၶၵၶၶၶၶဟူးၿဂိဳလ္ ၄၆ ႏွစ္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီးရင္ေတာ့ စေနၿဂိဳလ္ အထြန္းအိမ္ကိုေက်ာ္ျဖတ္မည့္ကာလဟာ (၅၆)ႏွစ္တြင္းျဖစ္ပါတယ္ အထြန္းၿဂိဳလ္မွာ အေႏၱာဓါတ္လာၾကေနလို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၄၆ ႏွစ္အတြင္း ႀကိဳးစားထားသမွ် ဒီကာလေတြမွာ ဘုန္းတန္ခိုးေက်ာ္ေဇာတတ္ပါတယ္

* စေနၿဂိဳလ္ ၅၆ ႏွစ္ကေန ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ အဓိပတိျဖတ္သန္းတဲ့ေနရာမွာေတာ့ မိတ္ၿဂိဳလ္ျဖစ္တဲ့အတြတ္ လုပ္သမွ်ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္ အိုးအိမ္တိုက္တာကားအစရိွတဲ့ပိုင္ဆိုင္မွဳေတြလည္းရတတ္ပါတယ္ ၅၆ ႏွစ္ကေန ၇၅ ႏွစ္ ထိ ၁၉ ႏွစ္ကာလသည္ ဇာတာရွင္အတြတ္ ေနလိုလလို ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားျပီး ဘ၀မွာျပည္စံုတဲ့ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္

ယကၡဳတင္ျပသြားတဲ့ တစ္ၾကြင္းတနဂၤေႏြသားသမီး ကံၾကမၼာသကၡတ္သည္ အၾကမ္းမွ်သာတင္ျပျခင္းျဖစ္ျပီး အရြယ္ (၃)ပါး ၊ေဒသ (၃)ပါး ၊အမ်ိဳး (၃)ပါး အရ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရိွနိုင္ပါသည္။

အရြယ္ (၃)ပါး         ။ပထမအရြယ္ ဒုတိယအရြယ္ တတိယအရြယ္
ေဒသ (၃)ပါး ။ေအာင္ျပည္ေအာက္ရြာ(ပူေႏြးစြပ္စို)၊အလယ္ပိုင္းအညာေဒသ(အပူပိုင္း)၊အထက္ပိုင္း အေအးပိုင္းေဒသ
အမ်ိဳး (၃)ပါး ။အေျခခံလူတန္းစား၊ကုန္သည္၊မင္းမွဳထမ္း