Thursday, November 14, 2019

၀ ၾကြင္း တနဂၤေႏြ

(၀)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ (ပုတိဖြား)
=================
ၿဂိဳဟ္
သက္
    (ပုတိ)
၁၅ (သိုက္)

၂၁
   (မာရဏ)

၂၉
၁၇ (အဓိပတိ)

၄၆
၁၀ (ဘဂၤ)

၅၆
၁၉  (ရာဇ)

၇၅
 

  မူလ                                         သကၡတ္
ၿဂိဳဟ္အိပ္ႀကီး
၁၅
၂၁

၁၇
၁၂
၁၉
၁၀


အသက္ (၁) နွစ္ မွ (၆) ႏွစ္ တြင္းကံဇာတာ

မူလဇာတာမွာတနဂၤေႏြကပုတိအိမ္မွာကိန္းေအာင္ေနတာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္သည္ အသက္ (၁)ႏွစ္မွ (၆)ႏွစ္တြင္း အမိအဖတို႔ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမွဳမ်ားေအာက္မွာႀကီးျပင္းလာရေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပမွဳအရမ္းမရိွနိုင္ပါဘူး၊ အမိအဖမွာလည္း ေငြေၾကး၊လုပ္ငန္းမ်ားအရမ္းအဆင္မေျပတာေၾကာင့္ အဖိုးအဖြားတို႔၏ေထာက္ပံ့မွဳေအာက္မွာၾကီးျပင္းလာခဲ့ရပါတယ္။
အလုပ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မွဳမ်ား၊အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕မွဳမ်ားသည္လည္းမိမိအသက္(၆)ႏွစ္အတြင္း အမိအဖတို႔ၾကံဳရသျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အိမ္ေနရာလိုက္လံေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းတို႔ၾကံဳရတတ္ျပီး အခက္ခဲမ်ားလည္းၾကံဳရနိုင္တဲ့ကာလေတြျဖစ္ၿပီး အိုးအိမ္မျပည့္စုံျခင္းအတူပူးတြဲေနရျခင္း အမိအဖတို႔ၾကံဳရတဲ့ကာလေတြျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၂၁) ႏွစ္ကံဇာတာ

ဒီကာလေတြကေတာ့ဇာတာရွင္အတြက္ေရႊကာလေတြပါ။
အိုးအိမ္ေကာင္းစြာေနထိုင္ရျခင္း ေငြေၾကးျပည့္စုံစြာပိုင္ဆိုင္နိုင္ျခင္း အမိအဖေတြျပည့္စုံတဲ့ကာလျဖစ္လို႔ မိမိလည္ျပည့္စုံတဲ့ကာလေတြပါ။တနလၤာၿဂိဳဟ္က မိမိဇာတာမွာ(သိုက္)ၿဂိဳဟ္မွာရပ္တည္ေနလို႔ ဒီကာလေတြကေတာ့ေရႊကာလလို႔ေတာင္ေခၚဆိုနိုင္ပါတယ္။
အမိအဖေတြမွာျပည့္စံုတဲ့ကာလျဖစ္လို႔ မိမိကိုယ္တိုင္လည္းစိတ္ခ်မ္းသာစြာေနနိုင္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကာလေတြမွာေတာ့ထီေပါက္ျခင္းေငြ၀င္ျခင္းမ်ားလည္းၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

အသက္ (၂၁)ႏွစ္ မွ (၂၉)ႏွစ္ ကံဇာတာ

မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္မွာ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကမာရဏမွာရပ္တည္ေနၿပီး (၁x၃) ဦးညိဳ အျပင္ရန္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ က်န္းမားေရးပိုင္ေတြ မေတာ္တဆထိခိုက္မွဳေတြ အမွဳအခင္းေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။
စီးပြားေရးပိုင္းေတြမွာလည္းအတိုက္အခိုက္ေတြနဲ႔ေက်ာ္ျဖတ္ရတတ္ပါတယ္ အျပင္ရန္သေဘာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ထိခိုက္မွဳေတြလည္းၾကံဳရတတ္ပါတယ္ စီးပြားေရးမွာမိမိလုပ္တိုင္းမျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မွဳေတြၾကံဳတတ္ပါတယ္။
ဆီး၊မ်က္စိ၊ေက်ာက္ကပ္ အစရိွတဲ့ေရာဂါေတြလည္းရတတ္ပါတယ္၊ ဘာသာေရးနဲ႔ယွဥ္ၿပီးေနထိုင္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့အခက္ခဲေတြေက်ာ္လႊာနိုင္မွာပါ။

အသက္ (၄၆) နွစ္မွ (၅၆) နွစ္တြင္းကံဇာတာ

ဒီသက္ေရာက္ကိုျဖတ္သန္းတဲ့အခါမူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္က ဘဂၤမွာရွိလို႔ေနရာေျပာင္းေရႊျခင္း အိမ္အလုပ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္က အေ၀းတစ္ေနရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ တတ္ပါတယ္။
မူလတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္နဲ႔ (၁x၀) အေႏၱာဓါတ္မိေနလို႔ ဘုန္းတန္ခိုးေက်ာ္ေဇာမွဳေတာ့ရရိွနိုင္ပါတယ္၊ က်န္းမားေရးပိုင္းမွာေတာ့စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဥပေဒနဲ႔မကင္းတာေတြျပဳလုပ္မိရင္ေတာ့ ဒီကာလေတြမွာ က်ဆံုးမွာပါ။
ဒီကာလေတြကေတာ့ ေငြေၾကးပိုင္းမွာရလိုက္ျပန္ကုန္လိုက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အသက္ (၅၆) နွစ္မွ (၇၅) နွစ္တြင္းကံဇာတာ

ဒီအသက္ပိုင္းအျခားမွာေတာ့ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္မွာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကရာဇအိမ္မွာရပ္တည္ေနတာေၾကာင့္ (၁x၅) ေအာင္ပ မိတ္ၿဂိဳဟ္ က ရာဇနဲ႔ျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္၊မင္းစိုးရာဇာေတြနဲ႔ အက်ိဳးေပးနိုင္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္၊ထီေပါက္တာေတြ ေငြေၾကးအလံုးလိုက္အခဲလိုက္၀င္တာေတြလည္းၾကံဳရတတ္ၿပီးစီးပြားေရးပိုင္းမွာေတာေျပာစရာမရိွေလာက္ ေအာင္ ေအာင္ျမင္မွဳရနိုင္တဲ့နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။မိမိလုပ္သမွ်ေအာင္ျမင္မွဳရနိုင္ၿပီးမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မင္းစိုးရာဇာေတြအေထာက္အပံ့နဲ႔ရတဲ့နယ္ေျမျဖစ္လို႔ အိုဇာတာေကာင္းတဲ့နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

*** ယခုကၽြႏ္ုပ္ေရးသားဖြင့္ဆိုေသာ သကၡတ္ပညာပိုင္းမွာ အမ်ိဳးေလးပါးျဖစ္ေသာ မင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊ လက္လုပ္လက္စားအရ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္၊ေဒသ (၃) ပါးအရလည္း ကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။