Tuesday, December 3, 2019

စတုရန္းျဂိဳဟ္အဖြင္႕


စတုရန္းျဂိဳလ္အဖြင့္
=============
အထက္လူႀကီးစိတ္ဆုိးေျပေစရန္

က်မ္းရင္းလကၤာ အပုိဒ္ (၇)မွာဖြင့္ဆုိထားတဲ႕ ေအာင္လံေတဇသက်မွီအုန္းနႏၵီေသနထုံး

က်မ္းရင္းလကၤာ အတြဲ ၁ စာမ်က္နွာ ၃၁ အပုိဒ္၃၉
မွာဖြင့္ဆုိထားတာကေတာ့ စတုရန္းသက္သက္ကစား
ကြက္မွာ စတုရန္းနွစ္ဆင့္ကစားမွ ဓါတ္သက္ဝင္တဲ႕
သေဘာကုိေျပာထားတာေတြ႕ရပါတယ္ ဒီေနရာမွာ
က်ြန္ေတာ္တုိ႕ကဥာဏ္ကစားမွျဖစ္မွာ

တဆင့္ထဲရုိက္မယ္ဆုိ ႀတိရန္းဒါမွမဟုတ္ပဥၥပြတ္ကုိ
ျပန္တြဲနုိင္မွရမယ္

ဒီကစားကြက္ကုိ ကုမ႑ီတုိ႕ရုံးတုိ႕အထက္လူႀကီး
ေတြနဲ႕အဆင္ေျပေစဘုိ႕ျပဳတ္ခါနီး ေျပာင္းရခါနီး
ဆဲဆဲမွာ ဒီကစားကြက္ကုိသုံးရမွာ

ဓါတ္ယႀတာျဖစ္လုိ႕ယူသုံးသူေတြအတြက္အာဏာစက္
လုိပါတယ္ ဒီယႀတာကုိအသုံးျပဳမယ္ဆုိရင္ေတာ့
အသုံးျပဳခြင့္ျပဳပါဆရာဟုကြန္႕မန္႕ေရးဘုိ႕လုိပါတယ္

အျခားေသာဆရာ ဆရာမမ်ားလည္း မိမိအသုံးျပဳမယ္
တျခားသူေတြကုိလည္းမ်ွေဝမယ္ဆုိရင္အာဏာစက္
ယူဘုိ႕လုိပါတယ္ ဂုဏ္သိကၡာအရ တိတ္တဆိတ္
ယူသုံးမည္ဆုိပါက ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါ

တနဂၤေႏြသားသမီး
===========
အထက္လူႀကီးမ်ား မ်က္မုန္းက်ိဳး၍ညိဳညင္ခဲ႕ေသာ္
လင္းလြန္းသားကုိဆင္ရုပ္ထုျပီးေဆာင္ကာလူႀကီး
နွင့္စကားေျပာပါကမိမိတြင္ရွိေသာအျပစ္မ်ားပိန္းႀကာ
ရြက္ေပၚတြင္ ေရမတင္သကဲ႕သုိ႕ေလ်ွာက်သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္

တနလၤာသားသမီး
===========
အထက္လူႀကီးမ်ားမ်က္မုန္းက်ိဳး၍ညိဳညင္ခဲ႕ေသာ္
ပ်ဥ္းမသားကုိ ႀကြက္ရုပ္ထုျပီးေဆာင္ကာ လူႀကီးနွင္
စကားေျပာပါက မိမိတြင္ရွိေသာအျပစ္မ်ားပိန္းႀကာရြက္
ေပၚတြင္ေရမတင္သကဲ႕သုိံ႕ေလ်ွာက်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္

အဂၤါသားသမီး
=========
ထက္လူႀကီးမ်ားမ်က္မုန္းက်ိဳး၍ညိဳညင္ခဲ႕ေသာ္
သီဟုိသားကုိပူးရုပ္ထုျပီးေဆာင္ကာ လူႀကီးနွင္႔
စကားေျပာပါက မိမိတြင္ရွိေသာအျပစ္မ်ားပိန္းႀကာရြက္
ေပၚတြင္ေရမတင္သကဲ႕သုိံ႕ေလ်ွာက်သြားမည္ျဖစ္ပါ
သည္

ဗုဒၶဟူးသားသမီး
==========
ထက္လူႀကီးမ်ားမ်က္မုန္းက်ိဳး၍ညိဳညင္ခဲ႕ေသာ္
ထေနာင္းသားကုိနဂါးရုပ္ထုျပီးေဆာင္္ကာ လူႀကီးနွင္႔
စကားေျပာပါက မိမိတြင္ရွိေသာအျပစ္မ်ားပိန္းႀကာရြက္
ေပၚတြင္ေရမတင္သကဲ႕သုိံ႕ေလ်ွာက်သြားမည္ျဖစ္ပါ
သည္

ႀကာသပေတးသားသမီး
==============
ထက္လူႀကီးမ်ားမ်က္မုန္းက်ိဳး၍ညိဳညင္ခဲ႕ေသာ္
အင္သားကုိ ဂဠဳန္ရုပ္ထုျပီးေဆာင္ကာလူႀကီးနွင့္
စကားေျပာပါက မိမိတြင္ရွိေသာအျပစ္မ်ားပိန္းႀကာရြက္
ေပၚတြင္ေရမတင္သကဲ႕သုိံ႕ေလ်ွာက်သြားမည္ျဖစ္ပါ
သည္

ေသာႀကာသားသမီး
============
ထက္လူႀကီးမ်ားမ်က္မုန္းက်ိဳး၍ညိဳညင္ခဲ႕ေသာ္
ကန္႕ေကာ္သားကုိက်ားရုပ္ထုျပီးေဆာင္ကာ လူႀကီးနွင္႕
စကားေျပာပါက မိမိတြင္ရွိေသာအျပစ္မ်ားပိန္းႀကာရြက္
ေပၚတြင္ေရမတင္သကဲ႕သုိံ႕ေလ်ွာက်သြားမည္ျဖစ္ပါ
သည္

စေနသားသမီးမ်ား
===========
ထက္လူႀကီးမ်ားမ်က္မုန္းက်ိဳး၍ညိဳညင္ခဲ႕ေသာ္
စစ္စီးသားကုိျခေသၤ႕ရုပ္ထုျပီးေဆာင္ကာလူႀကီးနွင့္
စကားေျပာပါက မိမိတြင္ရွိေသာအျပစ္မ်ားပိန္းႀကာရြက္
ေပၚတြင္ေရမတင္သကဲ႕သုိံ႕ေလ်ွာက်သြားမည္ျဖစ္ပါ
သည္

ဒီေနရာမွာေျပာစရာအနည္းငယ္ရွိပါသည္
ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္ရယ္ ခင္ဗ်ားကက်ြန္ေတာ္တုိ႕စား
ကြက္ေတြအြန္လုိင္းမွာအကုန္ခ်ျပေနေတာ့ က်ြန္ေတာ္
တုိ႕ကဘာနဲ႕လုပ္စားေတာ့မလည္း

ဟုတ္ပါတယ္ အမ်ားအတြက္ဆိုျပီး က်ြန္ေတာ္ကေစ
တနာနဲ႕ခ်ျပခဲ႕ေပမဲ႕ တုိက္ခုိက္မွဳေတြအမ်ားႀကီးႀကဳံ
ခဲ႕ပါတယ္ ေဝဖန္မွဳေတြႀကဳံခဲ႕ပါတယ္

က်မ္းျပဳအေက်ာ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဘုိ႕က်ိဳးစားခဲ႕ပါတယ္ တကယ္ဒီေန
ရာေရာက္ေတာ့မွလူသားအက်ိဳးျပဳပညာေတြခ်မျပခဲ႕
ဘူးဆုိရင္လူသားမဆန္ဘူးလုိ႕ကုိယ့္ကုိယ္ကုိထင္မိ
လုိ႕ပါ ပညာရွင္ေတြအားလုံးခြင့္လြတ္ပါ အားလုံးဆရာ
စဥ္ဆက္ျမဳတ္ထားခဲ႕တဲ႕အဆင့္ျမင့္ပညာေတြဖြင့္ခ်
ခဲ႕မိပါတယ္
 
 

န၀င္းစီးပညာခန္း၁။          ကံတရားအရမပိုမလွ်ံျဖစ္ရေပမယ့္ မငတ္ရ။

၂။         န၀င္းပညာရပ္သည္ဥံဳမခံ၊၈ါထာမစုတ္ မမန္းရဘဲအံ့ၾသဖြယ္အလြန္ အစြမ္းထက္ေသာပညာျဖစ္ျခင္း။  
                  
၃။          ပီယ၀ါစာ ရန္သူပင္ျဖစ္လင့္ကစား ရင္ဆိုင္ေတြ႕လွ်င္ အာေစးထည့္သကဲ့သို႔ျဖစ္မည္။ မုန္းသူျဖစ္လွ်င္တစ္ခဏ။ ေမတၱာသက္၀င္ အားကိုးနိုင္ေသာစြမ္းအားရွင္ ၾကည္ညိဳေလးစားနိုင္မွဳအျဖစ္သို႔ေရာက္ရျခင္း။

၄။          ဥပေစၧဒကကံ အေသဆိုးနွင့္ေသရေသာေဘးမွ လြတ္ကင္းျခင္း။

၅။          တိုင္းေရးျပည္ေရးဆူပူမွဳ အက်ဥ္းအက်ပ္ေဘးမွ လြတ္ကင္းျခင္း။

၆။          ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကပ္ႀကီး(၃)ပါးမွ လြတ္ကင္းျခင္း။

၇။          စုန္းပေယာဂ၊နတ္ပေယာဂ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေဘးဆိုးတို႔မွ လြတ္ကင္းျခင္း။

၈။         အကုရခက္ေသာ၊ကုသ၍မရနိုင္ေသာ နွစ္ရွည္လမ်ားခံစားရေသာ ေ၀ဒနာေဘးဆိုးနွင့္ နာတာရွည္ေဘးဆိုးမွ လြတ္ကင္းျခင္း။

၉။          အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္၍ေသာ္လည္ေကာင္း၊                             ဖုတ္သက္၀င္ေသာ ဖုတ္ေရာဂါေဘးဆိုးမွ လြတ္ကင္းျခင္း။

၁၀။       ေရာဂါျဖစ္ဆဲကာလမ်ား၌ ေဆးကုသ၍လြယ္ျခင္း၊ အစြမ္းထက္ေသာေဆး၀ါးတို႔ႏွင့္ ကုသရျခင္း၊ ဆရာေကာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ရျခင္း။

၁၁။       စီးပြားေရးနွင့္အလုပ္အကိုင္မ်ား၌ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး၊ ပ်က္လိုပ်က္စီးလုပ္ၾကံမွဳမွ လြတ္ကင္းျခင္း၊ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္နိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုရရိွျခင္း။

၁၂။       ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးတိုးစေသာ အသံမျမည္ေသာ ေရာဂါမ်ား ရုတ္တရက္ျဖစ္ျခင္္းမွ ကာကြယ္နိုင္ျခင္း၊ သက္သာေပ်ာက္ကင္းနိုင္ျခင္း။

၁၃။       က်န္းမားေရးနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆးထိုး၊ေဆးေသာက္၊ဆရာေပာင္းစံုေနေသာ္လည္း ေရာဂါမထူးျခားဘဲမသက္သာသူေတြကို လ်င္ျမန္စြာေပ်ာက္ကင္းနိုင္ျခင္း။

၁၄။       အမွဳအခင္းျဖစ္ေနေသာသူမ်ားလြတ္ေအာင္၊သက္သာေအာင္ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကာကြယ္နိုင္ျခင္း၊တံု႔ျပန္နိုင္ျခင္း။

၁၅။       ေသသင့္ေသထိုက္သူ၊ေၾကြသင့္ေၾကြထိုက္ေသာအခ်ိန္က်ေရာက္ေနေသာသူ၊ဖုတ္၀င္ေနေသာသူမ်ား ေ၀ဒနာမခံစား
            ဘဲ ညင္ညင္သာသာ အသက္ထြက္နိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္ျခင္း။

၁၆။       က်န္းမားေရး၊အမွဳအခင္း၊အိမ္ေထာင္ေရး၊ေဘးအႏ ၱရာယ္၊စီးပြားေရးအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ား ပိတ္ဆို႔ေနခဲ့ေသာ္ ဖြင့္နိုင္ၿပီး လူမွဳေရးအရွုပ္အေထြး၊ေရာဂါ၊ ဥပေစၧဒကအႏၱရာယ္စသည္တို႔ကို တားဆီးကာကြယ္ေပးနိုင္ျခင္း။

၁၇။       အိမ္မွထြက္သြားသူမ်ားကို ျပန္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ျခင္း။

၁၈။       သက္မဲ့ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းနိုင္၊၀ယ္နိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ျခင္း။၁၉။       အိမ္ၾကမ္း၊ေျမၾကမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ျခင္း။