Saturday, January 25, 2020

တနလၤာတုိင္ပညာခန္း


တနလၤာတုိင္(သုိ႕) စေျႏၵာတုိင္
=================

တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
ေဗဒင္လာေရာက္ေမးလာသူ၏အျဖစ္အပ်က္
(သုိ႕) တနလၤာသား အသက္ ၃၅ ၄၃ ၅၁ ၆၇
နွစ္ေရာက္သူ၏ကံဇာတာ
========== ========
အထက္ပါအသက္လမ္းေႀကာင္းမ်ားသည္ထုိအခ်ိန္
နာရီအတြင္းေမးလာပါက ဤေဟာခ်က္မ်ားျဖင့္အသင့္
ေဟာႀကားနုိင္ပါသည္၂ = မူလအတြင္းလူ ေနွာက္ယွက္ျခင္း
မိသားစုျပိဳကြဲျခင္း
မိသားစုမ်ားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း
ခ်စ္ရင္ေသကြဲကြဲျပီး မုန္းလ်ွင္ေသကြဲကြဲျခင္း
အုိးအိမ္ အလုပ္မ်ား ေျပာင္းေရြ႕ေနအိမ္ရျခင္း
ဝန္ထမ္းမ်ားအစြန္အျဖားသို႕ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း
စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားရုပ္တရက္ရပ္တန္႔ျခင္း
စီးပြားပ်က္ျခင္း ေႀကြးတင္ျခင္
ေနအိမ္မွလူထြက္ျခင္း
က်မ္းမာေရးညံ႔ျခင္း အစာအိမ္အူလမ္းေႀကာင္းမီးယပ္
သားအိမ္ေရာဂါျဖစ္တတ္ျခင္း
သင္သည္အထက္ပါအသက္မ်ားတြင္ေဟာႀကားခ်က္
မ်ားနွင့္တုိက္ဆုိင္လာပါက MHK ျမန္မာေဗဒင္လုပ္
ငန္းစုမွ ဆရာမ်ားနွင့္အျမန္ဆက္သြယ္ပါဟုအႀကံေပး
တုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္

================
အဂၤါေန႕၁၂ နာရီမွ ၁း၃၀ ျဂိဳလ္အေနအထားမ်ားနွင့္
ေဟာႀကာခ်က္မ်ား

၂ မူလ
ရာထူးတက္ျခင္း
ခရီးထြက္ရျခင္း
အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာေပၚျခင္း
မိမိနွင့္စီးပြားေပါင္းဖက္လုပ္ကုိင္ေသာသူမ်ားသည္
အေပ်ာ္အပါးမက္ျခင္း
သူရွဳပ္ ကုိယ္ရွဳပ္ အရွဳပ္မ်ားနွင့္ႀကဳံေတြ႕တတ္ျခင္း
စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ရန္ျပင္ဆင္ျခင္း
ေငြေႀကးမ်ားဝင္ေငြမမ်ွျခင္း
ေငြကိစၥနွင့္ အလုပ္မွာျပႆနာေပၚျခင္း


အဂၤဝိဇၨာအေဟာသင္ခန္းစာ (7)
================

ဗုဒၶဟူးေန႕၇နာရီခြဲမွ ၉ နာရီတြင္း
ေဗဒင္လာေရာက္စစ္ေဆးသူ၏ကံႀကမၼာ ****
မိမိကုိယ္ပုိင္အလုပ္ျဖစ္ပါက စိတ္ဆင္းရဲေသာက
ေရာက္ေနျခင္း ယွဥ္ျပိဳင္တုိက္ခုိက္မွဳမ်ားေႀကာင့္
လုပ္ငန္းတြင္းမတည္ျငိမ္ျခင္း လုပ္ငန္းရပ္သြားျခင္း
ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္းရျခင္း အလုပ္ျပဳတ္
ျခင္း နယ္ေဝးသုိ႕ေျပာင္းေရႊ႔႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္း
အိမ္ေထာင္ေရးမတည္ျငိမ္ျခင္း အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း
အိမ္နွင့္ပတ္သက္ျပီးအမွဳျဖစ္ျခင္း အေမြျပႆနာ
ရင္ဆုိင္ရျခင္း
ခရီးေဝးသြားပါက အႏၲရယ္ျဖစ္ျခင္း သူခုိးဒါးျပမ်ား
နွင့္ႀကဳံေတြ႕ျခင္း
ဂုဏ္သိကၡာက်ျခင္း ရာထူးက်ျခင္း ေငြေႀကးဆုံး
ရွဳံးျခင္း အမွဳအခင္းျဖစ္ျခင္းမ်ားသည္တစ္ခုမဟုတ္
တစ္ခုလာေရာက္တုိက္ဆုိင္ေနတတ္သည္))))))
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအသက္ ၂၆ ၃၄ ၄၂ ၅၀
၅၈ ၆၆
နွစ္မ်ားနွင့္လည္း ထုိအေဟာကြက္မ်ားသက္ဆုိင္ပါသည္


အဂၤဝိဇၨာအေဟာသင္ခန္းစာ( ၈ )
=================


ႀကာသပေတးေန႕တစ္နာရီခြဲမွ ၃ နာရီတြင္း
ေဗဒင္လာေရာက္စစ္ေဆးသူ၏ကံႀကမၼာ
လူလိမ္အက်င့္ပ်က္မ်ားေႀကာင့္ေငြေႀကးဆုံးရွဳံးျခင္း
လူလိမ္အက်င့္ပ်က္တစ္ဦးနွင့္ခ်စ္ႀကိဳက္မိျပီး အခ်စ္
ေရးအိမ္ေထာင္ေရးတြင္ေသာကေရာက္ျခင္း
အိမ္ရွင္အိမ္ငွားျပႆနာမ်ားျဖစ္ျခင္း
အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနအိမ္မွဆင္းသြားျခင္း
ေငြေႀကးကိစၥမ်ား အမွဳျဖစ္ျခင္း
က်မ္းမာေရးညံ႔ျခင္း အမ်ိဳးသားမ်ားအစာအိမ္ေရာဂါ
ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားအိမ္ေရာဂါျဖစ္ျခင္း
အထက္လူႀကီးမ်ားညိဳျငင္ျခင္း ေအာက္လက္ငယ္သား
မ်ားေတာ္လွန္ျခင္း
မိသားစုနွင့္ခြဲ၍ တရပ္တေႀကးတြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္
ရျခင္း
အထက္ပါအေဟာမ်ားသည္ ႀကာသပေတးသားသမီး
မ်ား အသက္ ၂၂ ၃၀ ၃၈ ၄၆ ၅၄ ၆၂ ၇၀ အတြက္
အေဟာပုိင္းနွင့္လည္းသက္ဆုိင္ပါသည္

အဂၤဝိဇၨာ အေဟာသင္ခန္းစာ(၉)

=================
ေသာႀကာေန႕မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီတြင္း
ေဗဒင္လာေရာက္စစ္ေဆးသူ၏ကံႀကမၼာ
ရုပ္တရက္ ေငြအစုလုိက္အျပဳံလုိက္ဝင္ျခင္း
ထီေပါက္ျခင္း
ဘုရားဖူးခရီးထြက္ရျခင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးထြက္
ရျခင္း ေပ်ာ္ရြင္ရျခင္း
အေမြကိစၥမ်ားေႀကာင့္ခရီးထြက္ရျခင္း
မဂၤလာေဆာင္ျပီးဟန္းနီးမြန္းထြက္ရျခင္း
ရာထူးတက္ျပီးနယ္ေျပာင္းရျခင္း
စီးပြားလုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ရန္ႀကံစည္ေနသူမ်ား
======================
အစုိးရအရာရွိမ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဂုဏ္ရာထူးႀကီး
သူမ်ား စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအရာရွိမ်ား ေဗဒင္လာတြက္
ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္

No comments:

Post a Comment