Friday, February 14, 2020

၃ၾကြင္းတနလၤာ အထြန္းဖြား


(၃)ၾကြင္းတနလၤာ (အထြန္းဖြား)

ၿဂိဳဟ္
သက္
၁၅  (အထြန္း)
     (ဘဂၤ)

၂၃
၁၇   (ပုတိ)

၄၀
၁၀ (အဓိပတိ)

၅၀
၁၉   (သိုက္)

၆၉
၁၂    (ပုတိ)

၈၁
မူလ                                           သကၡတ္
ၿဂိဳဟ္အိပ္ႀကီး
၁၅
၂၁

၁၇
၁၂
၁၉
၁၀

အသက္ (၁) ႏွစ္မွ အသက္ (၁၅) နွစ္ထိကံဇာတာ

ဇာတာရွင္သည္ အသက္ (၁)နွစ္မွ အသက္(၁၅)နွစ္ အတြင္းမူလအိမ္ရွင္သခင္ျဂိဳဟ္သည္ အထြန္းအိမ္တြင္ရိွသျဖင့္ ေငြေၾကးျပည့္စုံမွဳႏွင့္ျဖတ္သန္းရေသာကာလျဖစ္သည္။အမိအဖမ်ားအလုပ္အကိုင္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ မိမိငယ္ဘ၀မွာ လိုတရဘ၀နွင့္ျဖတ္သန္းရတတ္ပါသည္။

အသက္ (၁၅)နွစ္မွ အသက္ (၂၃)နွစ္တြင္းကံဇာတာ

ထိုသက္ေရာက္သည္ ဇာတာရွင္အတြက္ခက္ခဲေသာနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ပါသည္၊ဇာတာ၏ အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ အဂၤါသည္ ဘဂၤနယ္ေျမမွာရပ္တညေနေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း အိမ္ေထာင္မက်ခဲ့ေသာ္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားနွင့္အေ၀းတစ္ေနရာသို႔ေျပာင္ေရႊမွဳမ်ားၾကံဳတတ္ပါသည္။ ေလဓါတ္သည္ဘဂၤနယ္ေျမတြင္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိစိတ္တိုင္းက်ေသာ အလုပ္၊ေနရာမ်ားနွင့္မတိုက္ဆိုင္တတ္ပါ၊ေငြေၾကးခက္ခဲမွဳမ်ားနွင့္ျဖတ္သန္းရတတ္ၿပီး၊ အမိအဖက်န္းမားေရးညံ့ျခင္း မိမိကိုယ္တိုင္ က်န္းမားေရးမ်ားညံ့ျခင္းမ်ားၾကံဳတတ္ပါသည္။

အသက္(၂၃) ႏွစ္မွ အသက္ (၄၀) နွစ္တြင္းကံဇာတာ

ဇာတာရွင္သည္ ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ အိမ္ေထာင္က်တတ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ဘက္ေကာင္းမ်ားလည္းရတက္ပါသည္။ အျပင္မိတ္တြင္ဗုဒၶၶဟူး ေရၿဂိဳဟ္ျဖစ္သျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိမိႀကိဳးစားသေလာက္စီးပြားေရးမ်ားဒီေရအလာတိုးတက္ေအာင္ျမင္နိုင္ပါသည္။

အသက္ (၄၀) နွစ္မွ အသက္ (၅၀) နွစ္တြင္းကံဇာတာ

ဇာတာရွင္သည္ ထိုအသက္အပိုင္းျခားတြင္ (၄) ခြင္ ဘုမၼိနယ္ေျမျဖစ္ၿပီး အဓိပတိၿဂိဳဟ္တြင္ရပ္တည္ေနေသာေၾကာင့္ က်န္းမားေရးအထူးဂရုစိုက္ရန္လိုပါသည္။ အသံနွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါ၊ခါးေရာဂါ၊သြားေရာဂါ မ်ားျဖစ္တတ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း မိမိစိတ္တိုင္က်လုပ္ကိုင္၍မရေသာနယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။

အသက္ (၅၀) နွစ္မွ အသက္ (၆၉) ႏွစ္တြင္းကံဇာတာ

ဇာတာရွင္သည္ ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ မူလမဟာဘုတ္၌ (သိုက္) ၿဂိဳဟ္ေနရာတြင္ ၾကာသပေတးရပ္တည္ေနေသာေၾကာင့္ ထီေပါက္ျခင္း၊အေမြရျခင္း၊လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေငြေၾကးအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္၀င္ျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါၿပီး မိမိဘ၀၏ ေရႊေရာင္လႊမ္းေသာကာလမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အသက္ (၆၉) နွစ္မွ အသက္ (၈၁) ႏွစ္တြင္းကံဇာတာ

ဇာတာရွင္သည္ ထိုသက္အပိုင္းအျခားသည္ အသက္ၾကီးပိုင္ျဖစ္၍ က်န္းမားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေလေရာဂါမ်ားအျဖစ္မ်ားပါသည္ မိသားစုထဲတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးအရွဳပ္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္။

*** ယခုဖြင့္ဆိုေသာ သကၡတ္ပညာပိုင္းမွာအမ်ိဳး(၄)ပါးျဖစ္ေသာမင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊လက္လုပ္လက္စား
အရအနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္။ေဒသ(၃)ပါးအရလည္းကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment