Saturday, August 8, 2020

ဂဋဳန္ပုန္းခုိက္ ပုတ္သင္မုိက္ ကုိက္ေလနွစ္ပါးေသ

 

အႏၲရယ္ရွိေသာသစ္ပင္မ်ားအေႀကာင္း
====== ==== ===== =
ဂဋဳန္ပုန္းခုိက္ ပုတ္သင္မုိက္ ကုိက္ေလနွစ္ပါးေသ
က်မ္းရင္းလကၤာအပုိဒ္ ၄၀ မွ အမွတ္စဥ္ ၁၅ မွာ
ျပဌန္းထားေသာလကၤာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္
နွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႕မွာေဗဒင္သုေသသီမ်ား
မ်က္စိလည္ခဲ႕ေသာ ပညာခန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္
ထုိ႕ေႀကာင့္ ယခုပညာခန္းႀကီးကုိအသုံးျပဳမည္ဆုိ
ပါက ၇ ရက္သားသမီးအေပါင္းတုိ႕သည္ က်ြန္ုပ္ထံ
တြင္( ဆရာ က်ြန္ေတာ္ က်ြန္မ အားအသုံးျပဳခြင့္)
ျပဳပါဟု အာဏာစက္ေတာင္းခံေစလုိပါသည္
မေတာင္းဘဲအသုံးျပဳလ်ွင္ထုိပညာခန္းသည္ ျမင္ဆရာ
ေဖ်ာက္ထားေသာေႀကာင့္စြမ္းမည္မဟုတ္ပါ
က်ြန္ုပ္သည္ ထူးဆန္းေသာ က်င့္စဥ္မ်ားနွင့္ပညာရပ္
ေပၚျမင္သည့္အျမင္တုိ႕သည္ ကုိယ္တုိင္ပင္အံ႔ႀသရ
ေလာက္ေအာင္မည္သည့္ပညာရပ္ကုိမဆုိ တစ္ႀကိမ္
မ်ွဖတ္ယုံ ႀကည့္ယုံနွင့္သိျမင္ခဲ႕ပါသည္
ယခုပညာရပ္သည္လည္း ေနာက္ပုိင္းအံ႔ႀသဘြယ္ရာ
လိွဳ႕ဝွက္မ်ားနွင့္သက္ခန္းစာမ်ားတုိ႕ရွိေနရာစာရွည္
မည္စုိး၍ပထမ အပိုဒ္ကုိယ္သာတင္ျပသြားမည္ျဖစ္
ပါသည္
မိမိေမြးနံ၏ပဥၥပြတ္ဟုေခၚဆုိေသာ ၅ ခုေျမာက္နံအစ
နွင့္ ဆပြတ္ဟုေခၚဆုိေသာ ၆ ခုေျမာက္ေသာ ကိန္း
အဆုံးနံျဖစ္ေသာအပင္တုိ႕ကုိ မိမိရဲ႕ အာယုအရပ္
သီရိအရပ္တုိ႕မွာမစုိက္ႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
တနဂၤေႏြသားသမီး
===========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌
အေရွ႕အရပ္ နွင့္ေျမာက္အရပ္တြင္ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္
သုိ႕မဟုတ္ ဖက္သန္းပင္မ်ားမစုိက္ႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
တနလၤာသားသမီး
===========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌
အေရွ႕ေတာင္အရပ္နွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တုိ႕တြင္
သနပ္ပင္ကုိမစုိက္ႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
အဂၤါသားသမီး
=========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌
ေတာင္အရပ္နွင့္အေရွ႕အရပ္တုိ႕တြင္ ထေအာင္း
ပင္ကုိမစုိက္ႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
ဗုဒၶဟူးသားသမီး
==========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌
အေရွ႕ေတာင္အရပ္နွင့္အေနာက္ေတာင္အရပ္တုိ႕
တြင္အင္က်င္းပင္ သုိ႕မဟုတ္အေက်ာ္ပင္တုိ႕ကုိ
မစုိက္ပ်ိဳးႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
ႀကာသပေတးသားသမီး
=============
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌ အေနာက္ေတာင္အရပ္
အေနာက္ေျမာက္အရပ္တုိ႕တြင္ ကညင္ပင္ /ႀကက္ဆူပင္မ်ား မစုိက္ပ်ိဳးႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
ေသာႀကာသားသမီး
===========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌ အေနာက္ေျမာက္အရပ္
နွင့္အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တုိ႕တြင္ ေဇာင္းလ်ားပင္
ဇလပ္ပင္ ဇီဇဝါပင္မ်ားမစုိက္ပ်ိဳးႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
စေနသားသမီး
==========
မိမိေနအိမ္၏ျခံဝင္းအတြင္း၌ ေတာင္အရပ္နွင့္အေနာက္အရပ္တုိ႕တြင္ လက္ပန္
ပင္ လမုပင္မ်ားမစုိက္ပ်ိဳးႀကရန္ျဖစ္ပါသည္
ဤပညာခန္းႀကီးသည္ မ်ားျပားက်ယ္ဝန္းလွသျဖင့္
ယခုအက်ဥ္းမ်ွတင္ျပလုိက္သည္ကုိအားရေႀကနပ္
မွဳမရွိေသးပါ ေနာင္အခ်ိန္တစ္ခုရမည္ဆုိပါက
ဤပညာခန္းႀကီး၏ အနုစိတ္ဋီကာႀကီးကုိဆက္လက္
ဖြင့္ဆုိသြားပါဦးမည္
ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္
အဂၤဝိဇၨာ က်မ္းျပဳပညာရွင္
6.8.2020 ႀကာသပေတးေန႕တြင္ဤစာတန္း
ကုိျပဳစုသည္
 

No comments:

Post a Comment