Wednesday, September 2, 2020

၄ ၾကြင္းအဂၤါသားသမီးမ်ား

 

(၄)ၾကြင္းအဂၤါ (အထြန္းဖြား)

===============

ၿဂိဳဟ္

သက္

    (အထြန္း)

 ၁၇ (ဘဂၤ)


၂၅

၁၀ (မာရဏ)


၃၅

၁၉ (ပုတိ)


၅၄

၁၂ (ဘဂၤ)


၆၆

၂၁ (သိုက္)


၈၇

မူလ                                           သကၡတ္
 

ၿဂိဳဟ္အိပ္ႀကီး

၁၅

၂၁


၁၇

၁၂

၁၉

၁၀

 

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၁)နွစ္ မွ အသက္(၈)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

==================================

 

ဇာတာရွင္သည္အသက္(၁)နွစ္မွ(၈)နွစ္အတြင္း မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ အထြန္းဌာနတြင္ရပ္တည္ေနေသာေၾကာင့္ အသက္(၁)နွစ္မွ(၈)ကာလတြင္ အမိအဖမ်ားေငြေၾကးအဆင္ေျပမွဳေၾကာင့္ အစစအရာအဆင္ေျပေနေသာကာလျဖစ္ပါသည္။

ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ေက်ာင္းတက္ရခ်ိန္တြင္လည္း အခက္အခဲမရိွဘဲစာသင္နိုင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးအဆင္ေျပျခင္း၊အမိအဖတို႔၏ခ်စ္ခင္မွဳကိုရရိွျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးတို႔၏ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားခ်စ္ခင္မွဳမ်ား ရရိွေနေသာကာလျဖစ္ပါသည္။

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၈)နွစ္ မွ အသက္(၂၅)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

==========================================

 

ဇာတာရွင္သည္အသက္(၈)ႏွစ္မွ(၂၅)ႏွစ္တြင္း မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးသည္ ဘဂၤေနရာတြင္ရပ္တည္ေနေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ မတည္ၿငိမ္လွဳပ္ရွားသေဘာေၾကာင့္ အိမ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ေက်ာင္းေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊အလုပ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႕နိုင္ၿပီး မူလအဂၤါၿဂိဳဟ္နွင့္ (ရာဇာ) အတြင္းရန္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေနအိမ္မွမိသားစုနွင့္ခြဲခြာ၍ အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ေက်ာင္းတက္ရျခင္း၊ရုပ္တရက္အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အမိအဖႏွင့္ခြဲေနရျခင္း၊ က်န္းမားေရးပိုင္းတြင္ခြဲစိတ္ကုသမွဳမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္းတို႕ၾကံဳေတြ႕နိုင္ပါသည္။

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၂၅)နွစ္ မွ အသက္(၃၅)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

======================================

 

ဇာတာရွင္သည္ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ စေနအိမ္တြင္ အဂၤါလာရပ္ေနၿပီး မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္လည္း မာရဏၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အထူးသတိထားရမည့္နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊အမွဳအခင္းျဖစ္ျခင္း၊အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း၊ က်န္းမားေရးတြင္ခြဲစိတ္ကုသမွဳမ်ားခံရျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

၃၅ နွစ္တည့္တည့္သည္ၿဂိဳဟ္အိပ္နွင့္သက္ေရာက္တစ္ထပ္တည္းက်ေရာက္ေနခ်ိန္သည္ အထူးသတိထားရမည့္နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၃၅)နွစ္ မွ အသက္(၅၄)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

=====================================

 

ဇာတာရွင္သည္ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ ၾကာသပေတးနွင့္ေမြးနံ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ (၄)ခြင္ေျမာက္ဘုမၼိနယ္ေျမတြင္က်ေရာက္ေနၿပီး မူလအဂၤါႏွင့္ၾကာသပေတးသည္ (၃x၅) စိန္ပန္းအတြင္းမိတ္က်ေရာက္ေနပါသည္ ဘုမၼိနယ္ေျမသေဘာေၾကာင့္ က်န္းမားေရးဂရုစိုက္ရန္လိုပါသည္။ အတြင္းမိတ္သေဘာေၾကာင့္ ေဆြးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ခ်စ္ခင္ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားရရိွၿပီး သားသမီးမ်ား၏ မဂၤလာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရတတ္ပါသည္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပံုမွန္လည္ပတ္ျခင္းရိွၿပီး က်န္းမားေရးတစ္ခုသာဂရုစိုက္ရန္လိုပါသည္။

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၅၄)နွစ္ မွ အသက္(၆၆)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

=========================================

 

ဇာတာရွင္သည္ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ရာဟုနွင့္အတြင္းရန္ (၃x၈) ရာဇာျဖစ္ေနၿပီး မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္လည္း ဘဂၤေနရာတြင္ေရာက္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ခြဲခြာရျခင္း၊ကြဲကြာရျခင္း၊သားသမီးမ်ားနွင့္ခြဲရျခင္း၊ကြဲရျခင္း ေဆြမ်ိဳးသားျခင္း၊အမိအဖမ်ားေသဆုံးျခင္း၊ကြဲကြာျခင္း၊ခြဲခြာရျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႕တတ္ပါသည္၊ မိမိကိုယ္တိုင္က်န္းမားေရးမ်ားတြင္ခြဲစိတ္ကုသမွဳမ်ားခံရျခင္း၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပုံမွန္လည္ပတ္ျခင္းတို႕ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၆၆)နွစ္ မွ အသက္(၈၇)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

=====================================

 

ဇာတာရွင္သည္ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ မဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ သိုက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနၿပီး ေမြးနံအဂၤါၿဂိဳဟ္နွင့္အျပင္မိတ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာဌာနျဖစ္ပါသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ေငြ၀င္ျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးမ်ားမၾကာခဏသြားရျခင္း၊ဘုရားဖူးထြက္ရျခင္း၊အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ရျခင္း၊လူႀကီးေရာဂါေလာက္သာအျဖစ္မ်ားၿပီး က်န္းမားေရးလည္းေကာင္းေသာဌာနျဖစ္ပါသည္၊ သားသမီး၊ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ေထာက္ပံ့မွဳကိုရရိွေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

 

*** ယခုဖြင့္ဆိုေသာ သကၡတ္ပညာပိုင္းမွာအမ်ိဳး(၄)ပါးျဖစ္ေသာမင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊လက္လုပ္လက္စား

အရအနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္။ေဒသ(၃)ပါးအရလည္းကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။


 

No comments:

Post a Comment