Wednesday, September 2, 2020

ေဗဒင္ပညာဆုိတာ

ေဗဒင္ပညာနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕နည္းနည္းေျပာျပခ်င္ပါတယ္

===============================

က်ြန္ေတာ္က ေဗဒင္စသင္မယ္လုိ႕ေျပာေတာ့က်ြန္ေတာ့ အမ်ိဳးေတြက ဟုတ္မွလည္းလုပ္ပါေမာင္

ထြဋ္ရာ မင္းကဟုိဟာစပ္စပ္ ဒီဟာစပ္စပ္နဲ႕ ႀကည့္လည္းလုပ္ပါဦး အမ်ိဳးထဲကတစ္ေယာက္က

 ကုိထြဋ္ေရေဗဒင္သင္ရင္ ျဂိဳလ္ပရိယာယ္ကုိေလ့လာပါတဲ႕ သူကအဲဒီအခ်ိန္မွာ

လူအမ်ားကုိေဗဒင္ေဟာေျပာေနသူေနာင္တစ္ခ်ိန္ က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ပညာရွင္ျဖစ္လာမွ

သူသည္    ေဗဒင္ေဟာသူ မဟုတ္ေဗဒင္ေျပာသူတေယာက္ျဖစ္ေႀကာင္းသိခဲ႕ရပါသည္

(what is astrology  )ေဗဒင္ပညာဆုိတာဘာလည္းသိခ်င္ခဲ႕တာ   ေဗဒင္ဆရာျဖစ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး

ေဗဒင္ပညာနဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳခ်င္တာမဟုတ္ဘူး  သိခ်င္တာ စူးစမ္းခဲ႕တာေလ့လာခဲ႕တာ

တကယ္ေတာ့ဒီပညာက ထင္သေလာက္မလြယ္ဘူး ကိန္းေတြဂဏန္းေတြတြက္ခ်က္မွဳ ဆုိတာတကယ္

ေတာ့ ခ်ဲတြက္သလုိဘဲ အပင္က်ကုိလုိက္တြက္ေနတာသိပ္ေတာ့ ဘဝင္မေတြ႕ဘူး ဘယ္သူ႕ဇာတာကဘာ

ျဖစ္တာ ဒီအပင္(calendar) က်မွာဒါျဖစ္ထားတယ္ဒါဆုိဒီလုိဘဲျဖစ္ရမယ္ခရစ္ေတာ္မေပၚမွီနဲ

 ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံျပီး ေနာက္ ပထမေကာဇာ ၅နွစ္ေလာက္ကေတာ့ဘယ္လုိေတြတြက္ေနႀကလည္းမသိေတာ့

 ဦးနုိးကေတာ့အယူေတာ္မဂၤလာနဲ႕သူ႕က်မ္းေတြမွာ သူမွန္ေႀကာင္းကုိကုိယ္ရည္ေသြးခဲ႕တာဘဲ

 ပညာရွင္ေတြကေတာ့တအားေပၚခဲ႕တာဘဲ မင္းကံစီဆုိလည္းက်မ္းမွာေတာ္တဲ႕ပညာရွင္တေယာက္ဘဲ

(clendar ) က်ေတြမ်ားမ်ားေလ့လာရင္ေတာ့ က်ြမ္းက်င္မွဳ နဲ႕ပညာရွင္ဆုိတာ ျမန္မာျပည္မွာေပၚထြန္း

ခဲ႕တာဘဲ  ဒါေပမဲ႕အားမရပါဘူး  မုိးေလဝသပညာလည္းဒီတုိင္းပါဘဲ မွန္လုိက္မွားလုိက္  ဖါးေအာ္ရင္

မုိးရြာမယ္ဆုိတာ (clendar ) က်ပါဘဲ မုိးတြင္းဆုိေတာ့မုိးရြာမွာေပါ႕ တခါတရံမုိးမရြာေတာ့

မုိးေခါင္တာေပါ႕ ျဂိဳလ္ေျပာင္းျပန္တာ ေနႀကပ္တာလႀကပ္တာ ေနထီးေဆာင္း လထီးေဆာင္း ရွဳပ္

လာတာ တခါတရံ အမွားအမွန္ေတြေလ့လာရတာမဆုံးတဲ႕သံသရာဘဲ

''clendar က်လည္းမွားတတ္တယ္ေလ ''  သိခ်င္ေနခဲ႕တာ ေဗဒင္ဆရာျဖစ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး

လူေတြကေမးတယိ ဆရာက ေဗဒင္က်မ္းေတြနံ႔စပ္တယ္တဲ႕ က်ြန္ေတာ္ကေဗဒင္ကုိေငြလုိခ်င္လုိ႕သင္

ေနတာမဟုတ္ဘူး သိခ်င္လုိ႕ေလ့လာေနတာ

က်မ္းေတြကစာအုပ္ေတြဘဲ အသိပညာဘဲခဲ႕တာသုေသသနလုပ္ရင္းလုပ္ရင္း ေလ့လာခဲ႕တာလက္

ေတြ႕ေတြမွာ လုိေနတာေတြအမ်ားႀကီးဘဲ ဟုိေန႕ကဆရာေတြဆုံတုန္းေျပာခဲ႕ရေသးတယ္ အင္းအေႀကာင္း

တခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္ က်ြန္ေတာ္က အင္းကစားေနတာပါတဲ႕ ဝင္နကၡတ္ ထြက္နကၡတ္ ခပတ္နကၡတ္ အင္းက်ိဳး

အင္းကန္း အင္းေပါက္ ဓါတ္ နကၡတ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာသူဆြဲမွာလည္းေတာ့ မသိဘူး တခ်ိဳ႕နကၡတ္ေတြ ၅နွစ္

၁၀နွစ္မွမိတာ အင္းတခုဆြဲဘုိ႕ ၅ နွစ္ေစာင့္ရရမယ္ဒီဆရာမလြယ္ဘူးလုိ႕ထင္တာဘဲ

အရာရာထင္သေလာက္မလြယ္ဘူး ႀကီးမာတဲ႕သစ္တုံးကုိဒါးမနဲ႕ခုတ္တာျပတ္ခ်င္ရင္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ

တေနရာထဲခုတ္မွျပတ္မယ္ဆုိတဲ႕ေတြးေခၚမွဳ ေခါင္းထဲဝင္လာတယ္  အမွားအမွန္ေနာက္ကုိမလုိက္ေတာ့

ဘဲ ဓါတ္ပညာေနာက္ကုိေလ့လာခဲ႕တယ္အုိင္စတုိင္းသီအုိရီေတြ အာခိမိဒိရဲ႕အေတြးအေခၚ

ေတြအင္နားရွားသေဘာေတြေလ့လာခဲ႕တယ္တြန္းရွိန္ဆုတ္ရွိန္သေဘာေတြ ေလ့လာခဲ႕တယ္

ဒီရက္ပုိင္းအလုပ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ယႀတာတစ္ခုကုိလည္းဒီလုိနည္းနဲ႕ရွာေတြ႕ခဲ႕တာဘဲ

ေငြလုိခ်င္လုိ႕ေဗဒင္ဆရာျဖစ္ခဲ႕ရင္ဒီေလာက္လည္းသိမွာမဟုတ္ဘူး  စားလည္းေဗဒင္ အိပ္လည္းေဗဒင္

ေရခ်ိဳးလည္းေဗဒင္ အိမ္သာတက္လည္းေဗဒင္ ဒီအေႀကာင္းဘဲစဥ္းစားေနခဲ႕တာအမည္ေပးက်မ္းေတြမွာလည္း

ဒီတုိင္းဘဲ အမည္ေပးက်မ္းေတြေျမာက္မ်ားစြာသုေသသနလုပ္ခဲ႕တာ ဘဝင္မက်ခဲ႕ဘူး    ဦးနုိးက  ၄ ႀကြင္း

အဂၤါ  မာရဏ ကုိယူျပီးေပးထားျပန္တယ္  ေအာင္ျမင္တာဘဲ   ပညတ္ကဓါတ္ျဖစ္ေအာင္တြန္းပုိ႕ခဲ႕တာ

ပိဋကတ္ကုိေမြေနွာက္ခဲ႕တာ ဘုန္းႀကီးတပုိင္းျဖစ္လုလုဘဲ  သူကေဗဒင္ေႀကာင္းနဲ႕ေပါင္းပါဆုိလုိ႕လုိက္

ေပါင္းႀကည့္ခဲ႕တာ ယူသင့္တာယူေပါ႕ လူေတြကက်ြန္ေတာ္႕ကုိိလူထူးလူဆန္းထင္ေနတာက်မ္းနဲ႕အညီမလုပ္လုိ႔ 

က်မ္းလြတ္တာမဟုတ္ပါက်မ္းေထာက္ျပီးကစားေနတာပါေငြလုိခ်င္လုိ႕လည္းမဟုတ္ဘူး  ျမတ္ထြဋ္ေခါင္

ဆုိတာ  လူတုိင္းသိခ်င္မွသိမယ္   ေဗဒင္ပညာကုိေလ့လာတယ္ဆုိရင္လြန္ခဲ႕တဲ႕ ၁၅ နွစ္ကထဲကသိ

ကုိသိရမယ္တခ်ိဳ႕ဓါတ္ေတြက ခုမွေပၚလာလုိ႕ေပးေနရတာလုပ္ရင္းျမင္ျမင္သြားတာေဗဒင္

ေလာကမွာက်င္လည္ေနတာ အနွစ္၃၀တိတိရွိပါျပီ     ေဟာေနတာမဟုတ္ဘူး

သိခ်င္လုိ႕လုိက္ေလ့လာေနတာ သုေသသနလုပ္ေနတာ ေတြ႕တဲ႕ ေတြ႕တဲ႕ပညာေလးေတြခ်ခ်ျပေနတာ

ေနာင္ ျမတ္ထြဋ္ေခါင္ဆုိတာမရွိခဲ႕ရင္ေနာင္လာေနာင္သားေတြဆက္လက္ျပီးေဗဒင္ပညာရပ္ရဲ႕ရွဳပ္ကြက္

ျမဳတ္ကြက္ေတြေဖၚထုတ္နုိင္ရမယ္ သီအုိရီေတြLaw ေတြ ကမၻာကုိရင္ေဘာင္တန္းနုိင္ရမယ္ ျမန္မာ

နုိင္ငံမွာလည္းေဗဒင္ပညာကုိေဒါက္တာဘြဲ႕ေပးနုိင္ရမယ္

 

သူမ်ားေရးျပီးသားေတြလုိက္ကူးတဲ႕က်မ္းကူးျဖစ္ဘုိ႕ထက္ က်မ္းျပဳပညာရွင္တေယာက္ျဖစ္ခ်င္ခဲ႕တာပါ

ကုိယ္ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတဲ႕စီးပြားေရးကစားကြက္ဆုိတာ ေလာကဓံ ၈ ပါးပညာ

ရဲ႕လိွဳ႕ဝွက္ပညာတစ္ခုပါ  ဘယ္အခ်ိန္မွာေငြဝင္မယ္ဘယ္အခ်ိန္မွာေငြကုန္မယ္  ဘယ္အခ်ိန္မွာအိမ္

ေဆာက္သင့္တယ္  ဘယ္အခ်ိန္မွာ တုိက္ခန္းဝယ္သင့္တယ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာအက်ိဳးတူ

စီးပြားလုပ္သင့္တယ္  ဘယ္အခ်ိန္မွာတစ္ဦးတည္းပုိင္လုပ္သင့္တယ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာပုံမွန္လုပ္သင့္တယ္

ဘယ္အခ်ိန္မွာ တုိးခ်ဲ႕သင့္တယ္ ဘယ္အခ်ိန္နုိင္ငံရပ္ျခားသြားသင့္တယ္

အဲဒီမွာမိမ္ိသည္ဘယ္လုပ္ငန္းနဲ႕အက်ိဳးေပးပါသလည္းဆုိတဲ႕ေမးခြန္း  ကုိယ္ရဲ႕ဇာတာထဲမွာပါတာေတာ့ရွိတာ

ေပါ႕ ဥပမာ တနဂၤေႏြျဂိဳလ္အားေကာင္းတယ္ဆုိ အိမ္ျခံေျမနဲ႕အက်ိဳးေပးတယ္အဲလုိမ်ိဳး

ဒါေပမဲ႕ကုိယ္က ၁၀ တန္းေအာင္တဲ႕အခ်ိန္းမ်ိဳးဒါမွမဟုတ္ အသက္ ၁၆ နွစ္ေလာက္ကထဲကမိမိနဲ႕အက်ိဳး

ေပးမဲ႕အလုပ္မ်ိဳးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားနုိင္ရင္ပုိေကာင္းတာေပါ႕

ကစားကြက္ ေတြကအရမ္းျမင့္ေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာကုိယ္လုပ္လုိက္ရင္ဘာေတြရနုိင္လည္းဆုိတာသိရင္

ေတာ့ရဲရဲႀကီးလုပ္နုိင္ဘုိ႕လုိပါတယ္

ကာလ ေဒသ ပေယာဂ ကုိလည္းသုံးသတ္ရတာေပါ႕စီးပြားေရးတစ္ခုကုိ လုပ္မယ္ဆုိ ဆရာေကာင္းလုိပါ

တယ္  ကုိယ္လုပ္မဲ႕အလုပ္ကတစ္သိန္းတန္အလုပ္ဆုိရင္ေတာ့ရဲရဲသာလုပ္လုိက္ပါမွားလည္းျပႆနာ

မရွိပါ   ေငြအမ်ားႀကီးသုံးမယ္ဆုိရင္ေတာ့လုိတာေပါ႕ေနာ္

 

လူဆုိတာ   ေငြရွိမွ

လူဆုိတာ   အိမ္ရိွမွ

လူဆုိတာ    အသိုင္းအဝုိင္းရွိမွ

လူဆုိတာ    ပညာတတ္မွ

 

 

 

     အိမ္    / အုပ္စုအသုိင္းအဝုိင္း

    ပညာ

     ေငြ

၄=   လူ

အထက္မွာေဆာင္ပန္း  ေအာက္နင္းႀကမ္းတခန္းယူမွီးႀက

က်မ္းရင္းလကၤာ ထဲကစာေတြကုိလည္းရွင္းလင္းစြာသိဘုိ႕လုိပါတယ္  ကုိယ္ကဘာမွမျဖစ္ေသးဘူးဆုိရင္

ဘာမွမတတ္ေသးဘူး  ဘာမွမသိေသးဘူးလုိ႕ယူဆျပီး သိ-တတ္-နားလည္ တဲ႕ဆရာေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးဘုိ႕

လုိပါတယ္။

အားလုံးေအာင္ျမင္ႀကပါေစ


 

No comments:

Post a Comment