Wednesday, September 2, 2020

ေဗဒင္ပညာဆုိတာ

ေဗဒင္ပညာနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕နည္းနည္းေျပာျပခ်င္ပါတယ္

===============================

က်ြန္ေတာ္က ေဗဒင္စသင္မယ္လုိ႕ေျပာေတာ့က်ြန္ေတာ့ အမ်ိဳးေတြက ဟုတ္မွလည္းလုပ္ပါေမာင္

ထြဋ္ရာ မင္းကဟုိဟာစပ္စပ္ ဒီဟာစပ္စပ္နဲ႕ ႀကည့္လည္းလုပ္ပါဦး အမ်ိဳးထဲကတစ္ေယာက္က

 ကုိထြဋ္ေရေဗဒင္သင္ရင္ ျဂိဳလ္ပရိယာယ္ကုိေလ့လာပါတဲ႕ သူကအဲဒီအခ်ိန္မွာ

လူအမ်ားကုိေဗဒင္ေဟာေျပာေနသူေနာင္တစ္ခ်ိန္ က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ပညာရွင္ျဖစ္လာမွ

သူသည္    ေဗဒင္ေဟာသူ မဟုတ္ေဗဒင္ေျပာသူတေယာက္ျဖစ္ေႀကာင္းသိခဲ႕ရပါသည္

(what is astrology  )ေဗဒင္ပညာဆုိတာဘာလည္းသိခ်င္ခဲ႕တာ   ေဗဒင္ဆရာျဖစ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး

ေဗဒင္ပညာနဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳခ်င္တာမဟုတ္ဘူး  သိခ်င္တာ စူးစမ္းခဲ႕တာေလ့လာခဲ႕တာ

တကယ္ေတာ့ဒီပညာက ထင္သေလာက္မလြယ္ဘူး ကိန္းေတြဂဏန္းေတြတြက္ခ်က္မွဳ ဆုိတာတကယ္

ေတာ့ ခ်ဲတြက္သလုိဘဲ အပင္က်ကုိလုိက္တြက္ေနတာသိပ္ေတာ့ ဘဝင္မေတြ႕ဘူး ဘယ္သူ႕ဇာတာကဘာ

ျဖစ္တာ ဒီအပင္(calendar) က်မွာဒါျဖစ္ထားတယ္ဒါဆုိဒီလုိဘဲျဖစ္ရမယ္ခရစ္ေတာ္မေပၚမွီနဲ

 ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံျပီး ေနာက္ ပထမေကာဇာ ၅နွစ္ေလာက္ကေတာ့ဘယ္လုိေတြတြက္ေနႀကလည္းမသိေတာ့

 ဦးနုိးကေတာ့အယူေတာ္မဂၤလာနဲ႕သူ႕က်မ္းေတြမွာ သူမွန္ေႀကာင္းကုိကုိယ္ရည္ေသြးခဲ႕တာဘဲ

 ပညာရွင္ေတြကေတာ့တအားေပၚခဲ႕တာဘဲ မင္းကံစီဆုိလည္းက်မ္းမွာေတာ္တဲ႕ပညာရွင္တေယာက္ဘဲ

(clendar ) က်ေတြမ်ားမ်ားေလ့လာရင္ေတာ့ က်ြမ္းက်င္မွဳ နဲ႕ပညာရွင္ဆုိတာ ျမန္မာျပည္မွာေပၚထြန္း

ခဲ႕တာဘဲ  ဒါေပမဲ႕အားမရပါဘူး  မုိးေလဝသပညာလည္းဒီတုိင္းပါဘဲ မွန္လုိက္မွားလုိက္  ဖါးေအာ္ရင္

မုိးရြာမယ္ဆုိတာ (clendar ) က်ပါဘဲ မုိးတြင္းဆုိေတာ့မုိးရြာမွာေပါ႕ တခါတရံမုိးမရြာေတာ့

မုိးေခါင္တာေပါ႕ ျဂိဳလ္ေျပာင္းျပန္တာ ေနႀကပ္တာလႀကပ္တာ ေနထီးေဆာင္း လထီးေဆာင္း ရွဳပ္

လာတာ တခါတရံ အမွားအမွန္ေတြေလ့လာရတာမဆုံးတဲ႕သံသရာဘဲ

''clendar က်လည္းမွားတတ္တယ္ေလ ''  သိခ်င္ေနခဲ႕တာ ေဗဒင္ဆရာျဖစ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး

လူေတြကေမးတယိ ဆရာက ေဗဒင္က်မ္းေတြနံ႔စပ္တယ္တဲ႕ က်ြန္ေတာ္ကေဗဒင္ကုိေငြလုိခ်င္လုိ႕သင္

ေနတာမဟုတ္ဘူး သိခ်င္လုိ႕ေလ့လာေနတာ

က်မ္းေတြကစာအုပ္ေတြဘဲ အသိပညာဘဲခဲ႕တာသုေသသနလုပ္ရင္းလုပ္ရင္း ေလ့လာခဲ႕တာလက္

ေတြ႕ေတြမွာ လုိေနတာေတြအမ်ားႀကီးဘဲ ဟုိေန႕ကဆရာေတြဆုံတုန္းေျပာခဲ႕ရေသးတယ္ အင္းအေႀကာင္း

တခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္ က်ြန္ေတာ္က အင္းကစားေနတာပါတဲ႕ ဝင္နကၡတ္ ထြက္နကၡတ္ ခပတ္နကၡတ္ အင္းက်ိဳး

အင္းကန္း အင္းေပါက္ ဓါတ္ နကၡတ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာသူဆြဲမွာလည္းေတာ့ မသိဘူး တခ်ိဳ႕နကၡတ္ေတြ ၅နွစ္

၁၀နွစ္မွမိတာ အင္းတခုဆြဲဘုိ႕ ၅ နွစ္ေစာင့္ရရမယ္ဒီဆရာမလြယ္ဘူးလုိ႕ထင္တာဘဲ

အရာရာထင္သေလာက္မလြယ္ဘူး ႀကီးမာတဲ႕သစ္တုံးကုိဒါးမနဲ႕ခုတ္တာျပတ္ခ်င္ရင္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ

တေနရာထဲခုတ္မွျပတ္မယ္ဆုိတဲ႕ေတြးေခၚမွဳ ေခါင္းထဲဝင္လာတယ္  အမွားအမွန္ေနာက္ကုိမလုိက္ေတာ့

ဘဲ ဓါတ္ပညာေနာက္ကုိေလ့လာခဲ႕တယ္အုိင္စတုိင္းသီအုိရီေတြ အာခိမိဒိရဲ႕အေတြးအေခၚ

ေတြအင္နားရွားသေဘာေတြေလ့လာခဲ႕တယ္တြန္းရွိန္ဆုတ္ရွိန္သေဘာေတြ ေလ့လာခဲ႕တယ္

ဒီရက္ပုိင္းအလုပ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ယႀတာတစ္ခုကုိလည္းဒီလုိနည္းနဲ႕ရွာေတြ႕ခဲ႕တာဘဲ

ေငြလုိခ်င္လုိ႕ေဗဒင္ဆရာျဖစ္ခဲ႕ရင္ဒီေလာက္လည္းသိမွာမဟုတ္ဘူး  စားလည္းေဗဒင္ အိပ္လည္းေဗဒင္

ေရခ်ိဳးလည္းေဗဒင္ အိမ္သာတက္လည္းေဗဒင္ ဒီအေႀကာင္းဘဲစဥ္းစားေနခဲ႕တာအမည္ေပးက်မ္းေတြမွာလည္း

ဒီတုိင္းဘဲ အမည္ေပးက်မ္းေတြေျမာက္မ်ားစြာသုေသသနလုပ္ခဲ႕တာ ဘဝင္မက်ခဲ႕ဘူး    ဦးနုိးက  ၄ ႀကြင္း

အဂၤါ  မာရဏ ကုိယူျပီးေပးထားျပန္တယ္  ေအာင္ျမင္တာဘဲ   ပညတ္ကဓါတ္ျဖစ္ေအာင္တြန္းပုိ႕ခဲ႕တာ

ပိဋကတ္ကုိေမြေနွာက္ခဲ႕တာ ဘုန္းႀကီးတပုိင္းျဖစ္လုလုဘဲ  သူကေဗဒင္ေႀကာင္းနဲ႕ေပါင္းပါဆုိလုိ႕လုိက္

ေပါင္းႀကည့္ခဲ႕တာ ယူသင့္တာယူေပါ႕ လူေတြကက်ြန္ေတာ္႕ကုိိလူထူးလူဆန္းထင္ေနတာက်မ္းနဲ႕အညီမလုပ္လုိ႔ 

က်မ္းလြတ္တာမဟုတ္ပါက်မ္းေထာက္ျပီးကစားေနတာပါေငြလုိခ်င္လုိ႕လည္းမဟုတ္ဘူး  ျမတ္ထြဋ္ေခါင္

ဆုိတာ  လူတုိင္းသိခ်င္မွသိမယ္   ေဗဒင္ပညာကုိေလ့လာတယ္ဆုိရင္လြန္ခဲ႕တဲ႕ ၁၅ နွစ္ကထဲကသိ

ကုိသိရမယ္တခ်ိဳ႕ဓါတ္ေတြက ခုမွေပၚလာလုိ႕ေပးေနရတာလုပ္ရင္းျမင္ျမင္သြားတာေဗဒင္

ေလာကမွာက်င္လည္ေနတာ အနွစ္၃၀တိတိရွိပါျပီ     ေဟာေနတာမဟုတ္ဘူး

သိခ်င္လုိ႕လုိက္ေလ့လာေနတာ သုေသသနလုပ္ေနတာ ေတြ႕တဲ႕ ေတြ႕တဲ႕ပညာေလးေတြခ်ခ်ျပေနတာ

ေနာင္ ျမတ္ထြဋ္ေခါင္ဆုိတာမရွိခဲ႕ရင္ေနာင္လာေနာင္သားေတြဆက္လက္ျပီးေဗဒင္ပညာရပ္ရဲ႕ရွဳပ္ကြက္

ျမဳတ္ကြက္ေတြေဖၚထုတ္နုိင္ရမယ္ သီအုိရီေတြLaw ေတြ ကမၻာကုိရင္ေဘာင္တန္းနုိင္ရမယ္ ျမန္မာ

နုိင္ငံမွာလည္းေဗဒင္ပညာကုိေဒါက္တာဘြဲ႕ေပးနုိင္ရမယ္

 

သူမ်ားေရးျပီးသားေတြလုိက္ကူးတဲ႕က်မ္းကူးျဖစ္ဘုိ႕ထက္ က်မ္းျပဳပညာရွင္တေယာက္ျဖစ္ခ်င္ခဲ႕တာပါ

ကုိယ္ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတဲ႕စီးပြားေရးကစားကြက္ဆုိတာ ေလာကဓံ ၈ ပါးပညာ

ရဲ႕လိွဳ႕ဝွက္ပညာတစ္ခုပါ  ဘယ္အခ်ိန္မွာေငြဝင္မယ္ဘယ္အခ်ိန္မွာေငြကုန္မယ္  ဘယ္အခ်ိန္မွာအိမ္

ေဆာက္သင့္တယ္  ဘယ္အခ်ိန္မွာ တုိက္ခန္းဝယ္သင့္တယ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာအက်ိဳးတူ

စီးပြားလုပ္သင့္တယ္  ဘယ္အခ်ိန္မွာတစ္ဦးတည္းပုိင္လုပ္သင့္တယ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာပုံမွန္လုပ္သင့္တယ္

ဘယ္အခ်ိန္မွာ တုိးခ်ဲ႕သင့္တယ္ ဘယ္အခ်ိန္နုိင္ငံရပ္ျခားသြားသင့္တယ္

အဲဒီမွာမိမ္ိသည္ဘယ္လုပ္ငန္းနဲ႕အက်ိဳးေပးပါသလည္းဆုိတဲ႕ေမးခြန္း  ကုိယ္ရဲ႕ဇာတာထဲမွာပါတာေတာ့ရွိတာ

ေပါ႕ ဥပမာ တနဂၤေႏြျဂိဳလ္အားေကာင္းတယ္ဆုိ အိမ္ျခံေျမနဲ႕အက်ိဳးေပးတယ္အဲလုိမ်ိဳး

ဒါေပမဲ႕ကုိယ္က ၁၀ တန္းေအာင္တဲ႕အခ်ိန္းမ်ိဳးဒါမွမဟုတ္ အသက္ ၁၆ နွစ္ေလာက္ကထဲကမိမိနဲ႕အက်ိဳး

ေပးမဲ႕အလုပ္မ်ိဳးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားနုိင္ရင္ပုိေကာင္းတာေပါ႕

ကစားကြက္ ေတြကအရမ္းျမင့္ေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာကုိယ္လုပ္လုိက္ရင္ဘာေတြရနုိင္လည္းဆုိတာသိရင္

ေတာ့ရဲရဲႀကီးလုပ္နုိင္ဘုိ႕လုိပါတယ္

ကာလ ေဒသ ပေယာဂ ကုိလည္းသုံးသတ္ရတာေပါ႕စီးပြားေရးတစ္ခုကုိ လုပ္မယ္ဆုိ ဆရာေကာင္းလုိပါ

တယ္  ကုိယ္လုပ္မဲ႕အလုပ္ကတစ္သိန္းတန္အလုပ္ဆုိရင္ေတာ့ရဲရဲသာလုပ္လုိက္ပါမွားလည္းျပႆနာ

မရွိပါ   ေငြအမ်ားႀကီးသုံးမယ္ဆုိရင္ေတာ့လုိတာေပါ႕ေနာ္

 

လူဆုိတာ   ေငြရွိမွ

လူဆုိတာ   အိမ္ရိွမွ

လူဆုိတာ    အသိုင္းအဝုိင္းရွိမွ

လူဆုိတာ    ပညာတတ္မွ

 

 

 

     အိမ္    / အုပ္စုအသုိင္းအဝုိင္း

    ပညာ

     ေငြ

၄=   လူ

အထက္မွာေဆာင္ပန္း  ေအာက္နင္းႀကမ္းတခန္းယူမွီးႀက

က်မ္းရင္းလကၤာ ထဲကစာေတြကုိလည္းရွင္းလင္းစြာသိဘုိ႕လုိပါတယ္  ကုိယ္ကဘာမွမျဖစ္ေသးဘူးဆုိရင္

ဘာမွမတတ္ေသးဘူး  ဘာမွမသိေသးဘူးလုိ႕ယူဆျပီး သိ-တတ္-နားလည္ တဲ႕ဆရာေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးဘုိ႕

လုိပါတယ္။

အားလုံးေအာင္ျမင္ႀကပါေစ


 

ရူပသၽွ်တရ ပညာ

ရူပ သ်ွတရ ပညာ အပုိင္း ၁
===========(==
၁ ဦးေခါင္းပုိင္း
၂ ကုိယ္လုံးအေနအထား
၃ လက္ပုံသ႑န္
၄ လိင္ အဂၤါ
၆ နဖူး
၇ ေမးေစ႕
၈ နွာေခါင္း
၉ နွဳ ပ္ခမ္း
၁၀ နားရြက္
၁၁ မ်က္လုံး
၁၂ မ်က္ခုံးေမြး
၁၃ ေမႊးညင္း
၁၄ သြား
၁၅ သြား
၁၆ ပုခုံး
၁၇ သားျမတ္
၁၈ ေက်ာ
၁၉ ခါး
၂၀ တင္ပါး
၂၁ ေျခပခုန္
ရုပ္ေဗဒ အားျဖင့္ ပညာရပ္မ်ားသည္ အေတြ႕အႀကဳံ
မ်ားျဖင့္သုေသသန ျပဳလုပ္၍ ေလ့က်င့္မွသာလ်ွင္
ေတာ္ကာႀကေပမည္
အထက္ပါ အပုိင္း ၂၁ ပုိင္းကုိတစ္ခုျခင္းတင္ျပသြားပါ
မည္ အေျခခံသေဘာကုိ ႀကည့္ျပီးလူေတာထဲမွာေမြ
ေနွာက္ရွာမွ ျပည့္စုံမည္ျဖစ္ပါသည္
ဦးေခါင္းပုိင္းမွ စ၍ သုံးသတ္ပါမည္
၁ ရွည္ေသာမ်က္နွာ
သေဘာတရာေရးရာနွစ္သက္သည္
နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာနွစ္သက္သည္
၂ ဝိုိင္းေသာမ်က္နွာ
လက္ေတြ႕ဆန္သည္
၃ ေလးေထာင့္က်ေသာမ်က္နွာ
သေဘာတရားထက္လက္ေတြ႕ကုိပုိနွစ္သက္သည္
အမွတ္ ၁ ရွည္ေသာမ်က္နွာသည္ နာမ္ဝါဒဆန္သည္
စိတ္ကုိသာျပဳျပင္တတ္ေသာသေဘာရွိသည္
ကုိယ္က်င့္တရားကုိထိမ္းသည္ ေလာဘမရွိသူမ်ား
ျဖစ္သည္ အႀကင္နာလြန္ကဲသည္ စိတ္ကူးယဥ္တတ္သည္
ပညာတစ္ခုကုိထူးခ်ြန္သည္ ထုိပညာျဖင့္လူသားအက်ိဳးျပဳ
သည္ သုိ႕ေသာ္လည္းသူရွာေသာေငြသူမသုံးရ အမ်ားက
ဝုိင္းသုံးႀကသည္
ထုိရုပ္မ်ိဳ းတြင္ေမးရုိးထက္ နဖူးျပင္ပုိက်ယ္ေနပါက
ေဗဒင္ဆရာ စာေရးဆရာ ပန္းခ်ီဆရာ ဒါရုိက္တာ
တုိ႕ျဖစ္တတ္၏
ရသေလာက္နွင့္တင္းတိမ္တတ္သည္ အားနာတတ္သည္
အမွတ္ ၂ မ်က္နွာအဝုိင္းပုံစံမ်ားသည္ မ်ွတသူမ်ားျဖစ္
သည္ ေစ႕ေစ႕စပ္စပ္လုပ္တတ္သည္ တရားသူႀကီးမ်ား
ကထိကမ်ားတြင္ထုိမ်က္နွာမ်ိဳးရွိတတ္သည္
စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားလ်ွင္ျမန္စြာတုိးတက္တတ္သည္
နွာတံေပၚမ်က္ခုံးေကာင္းလ်ွင္လူခ်မ္းသာမ်ားျဖစ္တတ္
သည္နဖူးက်ယ္လ်ွင္ပုိေကာင္းသည္
ေမးရုိးက်ယ္ျပီး အသားအေရႏူးည႔ံကာမ်က္နွာဝုိင္းလ်ွင္
ပုိေကာင္းသည္
ခ်စ္ခ်င္းေမတၲာကုိသိပ္မခံစားတတ္ပါ အိမ္ ကား
ျပည့္စုံသည္
ပုံစံ ၃ မ်က္နွာေလးေထာင့္က်က်ပုံစံမ်ားသည္ စီးပြားေရး
ေလာကတြင္ေအာင္ျမင္ႀကသည္ အိမ္ေထာင္ေရးည႔ံ
သည္ ဆုံးျဖတ္အခ်က္ျမန္သည္ တယူသန္စိတ္မ်ားသည္
ေဗဒင္ဆရာ ဆရာဝန္ ခြဲစိတ္အထူးကု အလုပ္မ်ိဳးတြင္
ေအာင္ျမင္ႀကသည္
နုိင္ငံေရးေလာကတြင္လည္းေအာင္ျမင္ႀကသည္
ဥကၠဌ အတြင္းေရးမွဳး ျဖစ္ႀက၏
 

 

 

၄ ၾကြင္းအဂၤါသားသမီးမ်ား

 

(၄)ၾကြင္းအဂၤါ (အထြန္းဖြား)

===============

ၿဂိဳဟ္

သက္

    (အထြန္း)

 ၁၇ (ဘဂၤ)


၂၅

၁၀ (မာရဏ)


၃၅

၁၉ (ပုတိ)


၅၄

၁၂ (ဘဂၤ)


၆၆

၂၁ (သိုက္)


၈၇

မူလ                                           သကၡတ္
 

ၿဂိဳဟ္အိပ္ႀကီး

၁၅

၂၁


၁၇

၁၂

၁၉

၁၀

 

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၁)နွစ္ မွ အသက္(၈)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

==================================

 

ဇာတာရွင္သည္အသက္(၁)နွစ္မွ(၈)နွစ္အတြင္း မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ အထြန္းဌာနတြင္ရပ္တည္ေနေသာေၾကာင့္ အသက္(၁)နွစ္မွ(၈)ကာလတြင္ အမိအဖမ်ားေငြေၾကးအဆင္ေျပမွဳေၾကာင့္ အစစအရာအဆင္ေျပေနေသာကာလျဖစ္ပါသည္။

ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ေက်ာင္းတက္ရခ်ိန္တြင္လည္း အခက္အခဲမရိွဘဲစာသင္နိုင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးအဆင္ေျပျခင္း၊အမိအဖတို႔၏ခ်စ္ခင္မွဳကိုရရိွျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးတို႔၏ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားခ်စ္ခင္မွဳမ်ား ရရိွေနေသာကာလျဖစ္ပါသည္။

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၈)နွစ္ မွ အသက္(၂၅)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

==========================================

 

ဇာတာရွင္သည္အသက္(၈)ႏွစ္မွ(၂၅)ႏွစ္တြင္း မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးသည္ ဘဂၤေနရာတြင္ရပ္တည္ေနေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ မတည္ၿငိမ္လွဳပ္ရွားသေဘာေၾကာင့္ အိမ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ေက်ာင္းေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊အလုပ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႕နိုင္ၿပီး မူလအဂၤါၿဂိဳဟ္နွင့္ (ရာဇာ) အတြင္းရန္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေနအိမ္မွမိသားစုနွင့္ခြဲခြာ၍ အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ေက်ာင္းတက္ရျခင္း၊ရုပ္တရက္အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အမိအဖႏွင့္ခြဲေနရျခင္း၊ က်န္းမားေရးပိုင္းတြင္ခြဲစိတ္ကုသမွဳမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္းတို႕ၾကံဳေတြ႕နိုင္ပါသည္။

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၂၅)နွစ္ မွ အသက္(၃၅)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

======================================

 

ဇာတာရွင္သည္ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ စေနအိမ္တြင္ အဂၤါလာရပ္ေနၿပီး မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္လည္း မာရဏၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အထူးသတိထားရမည့္နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊အမွဳအခင္းျဖစ္ျခင္း၊အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း၊ က်န္းမားေရးတြင္ခြဲစိတ္ကုသမွဳမ်ားခံရျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

၃၅ နွစ္တည့္တည့္သည္ၿဂိဳဟ္အိပ္နွင့္သက္ေရာက္တစ္ထပ္တည္းက်ေရာက္ေနခ်ိန္သည္ အထူးသတိထားရမည့္နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၃၅)နွစ္ မွ အသက္(၅၄)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

=====================================

 

ဇာတာရွင္သည္ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ ၾကာသပေတးနွင့္ေမြးနံ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ (၄)ခြင္ေျမာက္ဘုမၼိနယ္ေျမတြင္က်ေရာက္ေနၿပီး မူလအဂၤါႏွင့္ၾကာသပေတးသည္ (၃x၅) စိန္ပန္းအတြင္းမိတ္က်ေရာက္ေနပါသည္ ဘုမၼိနယ္ေျမသေဘာေၾကာင့္ က်န္းမားေရးဂရုစိုက္ရန္လိုပါသည္။ အတြင္းမိတ္သေဘာေၾကာင့္ ေဆြးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ခ်စ္ခင္ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားရရိွၿပီး သားသမီးမ်ား၏ မဂၤလာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရတတ္ပါသည္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပံုမွန္လည္ပတ္ျခင္းရိွၿပီး က်န္းမားေရးတစ္ခုသာဂရုစိုက္ရန္လိုပါသည္။

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၅၄)နွစ္ မွ အသက္(၆၆)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

=========================================

 

ဇာတာရွင္သည္ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ရာဟုနွင့္အတြင္းရန္ (၃x၈) ရာဇာျဖစ္ေနၿပီး မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္လည္း ဘဂၤေနရာတြင္ေရာက္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ခြဲခြာရျခင္း၊ကြဲကြာရျခင္း၊သားသမီးမ်ားနွင့္ခြဲရျခင္း၊ကြဲရျခင္း ေဆြမ်ိဳးသားျခင္း၊အမိအဖမ်ားေသဆုံးျခင္း၊ကြဲကြာျခင္း၊ခြဲခြာရျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႕တတ္ပါသည္၊ မိမိကိုယ္တိုင္က်န္းမားေရးမ်ားတြင္ခြဲစိတ္ကုသမွဳမ်ားခံရျခင္း၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပုံမွန္လည္ပတ္ျခင္းတို႕ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

 

ဇာတာရွင္၏ အသက္(၆၆)နွစ္ မွ အသက္(၈၇)ႏွစ္တြင္း ကံဇာတာ

=====================================

 

ဇာတာရွင္သည္ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ မူလအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ မဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ သိုက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနၿပီး ေမြးနံအဂၤါၿဂိဳဟ္နွင့္အျပင္မိတ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာဌာနျဖစ္ပါသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ေငြ၀င္ျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးမ်ားမၾကာခဏသြားရျခင္း၊ဘုရားဖူးထြက္ရျခင္း၊အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ရျခင္း၊လူႀကီးေရာဂါေလာက္သာအျဖစ္မ်ားၿပီး က်န္းမားေရးလည္းေကာင္းေသာဌာနျဖစ္ပါသည္၊ သားသမီး၊ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ေထာက္ပံ့မွဳကိုရရိွေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

 

*** ယခုဖြင့္ဆိုေသာ သကၡတ္ပညာပိုင္းမွာအမ်ိဳး(၄)ပါးျဖစ္ေသာမင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊လက္လုပ္လက္စား

အရအနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္။ေဒသ(၃)ပါးအရလည္းကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။